Höjd anmälningsavgift slopas

Anmälningsavgiften bibehålls på nivån 1200kr per lag även för perioden 6-19 april. Ingen extra avgift för “sen” anmälan tillkommer alltså under denna period.

Posted in Nyheter.