Anmälningsavgift

600kr per spelare (=1200kr per lag) sätts in på Alingsås SS bankgirokonto 768-3964 eller klubbens swish-nummer 123 313 11 09. Glöm inte att ange era namn på betalningarna.

Utländska spelare, som saknar möjlighet att betala via bankgiro eller swish, kan betala vid den personliga avprickningen.

GM, IM, WGM och WIM har fri startavgift. Villkor finns för begränsat antal titelhållare.